DDV 75 jaar

We schrijven 15 januari 1931.

Elf mannen verzamelen zich op de zolder van M. van Tilburg aan de Ouderkerkerlaan te Diemen. Ze besluiten een damclub op te richten: De Diemer Dam Vereniging.

Ze gaan spelen op maandagavond vanaf half acht, contributie twintig cent; werklozen of militairen een dubbeltje.

In 1932 wordt verhuisd naar de bovenzaal van hotel De Kroon aan de Muiderstraatweg.

Tijdens de oorlogsjaren wordt de club geschorst; 15 november 1945 wordt de draad weer opgepakt. In januari 1946 meldt zich een nieuw lid, dat jarenlang een groot stempel zal drukken op de damtechnische kant van de club: Joost van Amstel.

Meer dan 30 maal zal hij clubkampioen worden.

Origineel
Op deze foto, genomen tijdens het toernooi tgv. ons 40-jarig bestaan, ziet u van links naar rechts: Piet van Heerde, Wim van der Sluis, de oude van Tilburg, Ton Sijbrands, Joost van Amstel.

Qua ledental heeft DDV ups en downs gekend. Soms meer dan dertig leden, soms maar vijftien. Ook heeft DDV meerdere malen een bloeiende jeugdafdeling gehad. Ook nu nog zijn er leden, die uit die jeugd afkomstig zijn.

Voor Diemen heeft DDV ook het nodige georganiseerd. Beroemd waren de kwartetwedstrijden. Meer dan honderd Diemenaren deden hier in de jaren vijftig en zestig aan mee. Ook de schooldamwedstrijden waren een jaarlijks terugkerend spektakel. Alle scholen deden hieraan mee.

28630
Deze foto is niet genomen tijdens het schooldammen.

 

DDV heeft zich de laatste dertig jaar op een hoog damniveau gemanifesteerd. Menigmaal speelde het eerste team in de landelijke kompetitie. Op provinciaal (Noord-Hollands) niveau behoort DDV tot de zes sterkste clubs.

Hef de glazen en leve DDV