Systeem onderlinge competitie 2019 – 2020

 Mobiele telefoons:

Aan iedereen wordt gevraagd de mobiele telefoons tijdens de partij uit dan wel op de ‘trilstand’ te zetten. Het afgaan wordt als zeer storend ervaren.

Iedereen speelt het komend seizoen in 1 groep maximaal 2x tegen elkaar.

Aantal beschikbare speelavonden: 36. Minimaal aantal te spelen partijen wordt gesteld op 19. Een ieder wordt geacht dit te kunnen halen.  Vuistregel: de helft van het aantal beschikbare speelavonden (= 36) plus 1. Oftewel 18 + 1 = 19.

Een speler die minder dan 19 partijen speelt kan geen kampioen worden.

Bovendien wordt gestreefd dat potentiële kampioenskandidaten zoveel mogelijk hetzelfde programma te laten verspelen.

De uiteindelijke kampioen wordt aangewezen op het hoogst behaalde percentage (op 2 decimalen)!

Laatste clubavond: maandag 29 juni 2020 (sneldammen).

Aanvullende regels:

Indien 2 of meerdere spelers gelijk eindigen, daar waar het gaat voor het aanwijzen van de clubkampioen,  dan gelden de volgende regels:

– onderling resultaat, indien nog gelijk:

– de meeste winstpartijen.

Speeltempo:

60 zetten in 1 uur en 45 minuten daarna ieder 15 minuten om de partij te beëindigen.

Vallen van de vlag is bindend ! 

Een partij afbreken is NIET toegestaan !

Hef de glazen en leve DDV